Forskargrupp Thomas Kahan

Ett huvudintresse för forskargruppen är hur neurohormonella mekanismer reglerar blodtryck och hjärtfunktion på människa. 

Thomas KahanVi studerar särskilt hur det sympatiska nervsystemet och renin-angiotensin-aldosteronsystemet påverkar endotelfunktion, strukturella och funktionella förändringar i blodkärl och hjärta vid hypertoni och hur detta kan leda till tromboemboliska komplikationer och hypertensiv hjärtsjukdom med dess potentiellt fatala komplikationer i form av arytmier och hjärtsvikt.

Ett viktigt forskningsområde är det kardiorenala syndromet; hur hjärtsjukdom och njursjukdom interagerar i utvecklingen av aterosklerossjukdom. VI har vid Karolinska institutet etablerat Karolinska kardiorenala temacentrum, där vi gör experimentella och mekanistiska studier, skapar en stor patientdatabas av patienter med akut kranskärlssjukdom inkluderande en omfattande biobank och bedriver registerbaserad forskning.

Vi intresserar oss också för kardiovaskulär riskbedömning och prevention. Studier rör förbättrade vårdprocesser mellan vårdgivare, utveckling av beslutsstöd och implikationer av riktlinjer, läkedelsförskrivning och adherens, samt hälsoekonomiska aspekter vid behandling av hjärt-kärlsjukdom.

Gruppmedlemmar

Forskargruppledare: Professor, överläkare Thomas Kahan
Med dr, bitr överläkare Sara Aspberg
Med dr, ST-läkare Kristina Björklund Bodegård, e-post kristina.bjorklund‑bodegard@sll.se
Med dr, överläkare Märit Mejhert
Med dr, specialistläkare Jonas Spaak
M Sc, doktorand Jenny Berg
Överläkare, doktorand Mikael Ekholm
Specialistläkare, doktorand Andreas Jekell
Specialistläkare, doktorand Johan Löfsjögård
Apotekare, doktorand Miriam Qvarnström
ST-läkare, doktorand Hermine Rietz
Specialistläkare, doktorand Ramin Zarrinkoub

Överläkare, doktorand Fredrik Wallentin

ST-läkare, doktorand Helge Brandberg

Utvalda publikationer

Treatment of mild to moderate hypertension by gender perspective: a systematic review.
Ljungman C, Mortensen L, Kahan T, Manhem K
J Womens Health (Larchmt) 2009 Jul;18(7):1049-62

Efficacy of the I(f) current inhibitor ivabradine in patients with chronic stable angina receiving beta-blocker therapy: a 4-month, randomized, placebo-controlled trial.
Tardif J, Ponikowski P, Kahan T,
Eur. Heart J. 2009 Mar;30(5):540-8

Angiotensin II infusion in man is proinflammatory but has no short-term effects on thrombin generation in vivo.
Ekholm M, Kahan T, Jörneskog G, Bröijersen A, Wallén N
Thromb. Res. 2009 May;124(1):110-5

Initial effects of a reimbursement restriction to improve the cost-effectiveness of antihypertensive treatment.
Wettermark B, Godman B, Neovius M, Hedberg N, Mellgren T, Kahan T
Health Policy 2010 Mar;94(3):221-9

Antihypertensive treatment and control in a large primary care population of 21 167 patients.
Qvarnström M, Wettermark B, Ljungman C, Zarrinkoub R, Hasselström J, Manhem K, et al
J Hum Hypertens 2011 Aug;25(8):484-91

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomar