Forskargrupp Peter Henriksson

This page in English

Vår forskargrupp studerar insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med speciellt fokus på sambandet med könshormoner. Forskningsmetodiken är såväl epidemiologisk, systembiologisk som experimentell.

Peter HenrikssonEtt aktuellt forskningsområde är in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) där vi studerar såväl hemostas, lipidomsättning som risken att insjukna i venös tromboembolism och lungembolism. Samarbete med ett flertal forskargrupper inom dessa forskningsområden är etablerat. Inom gruppen finns också metodkunskap för mikrocirkulatoriska studier på såväl djur som människa. Statistisk metodkunskap finns vilken kommer väl till pass för vår systembiologiska ansats.

Ett ytterligare forskningsområde är studier av professionellt beslutsfattande (implementeringsforskning) och patienters beslut. I detta sammanhang används den PLS (Projection to Latent Structures)-statistik som även används vid de systembiologiska studierna. Vi har även medicinskt pedagogiska projekt där denna statistiska metod används för att se vad i lärprocesserna som har störst påverkan på studieresultaten.

Samarbetspartners är professorerna Outi Hovatta, Anders Ekbom, Bo Angelin, Åke Pousette, Mats Rudling, Håkan Hult samt docenterna/universitetslektorerna Anna Kiessling och Håkan Wallén.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Professor, överläkare Peter Henriksson
Med dr, överläkare, Eli Westlund, e-post eli.westerlund@ki.se
Leg sjuksköterska, doktorand Susanne Groot-Jensen
Med dr, leg sjuksköterska Carolin Nymark
Leg läkare Andreas Fernström, e-post andreas.fernstrom@ds.se
Leg sjuksköterska, doktorand Ann Hägg-Martinell
Med dr, överläkare,  Karin Hallin
Universitetslektor, överläkare Anna Freyschuss, e-post anna.freyschuss@ki.se
Med dr, leg läkare,  Aleksandra Antovic

Utvalda publikationer

Incidence of pulmonary and venous thromboembolism in pregnancies after in vitro fertilisation: cross sectional study.
Henriksson P, Westerlund E, Wallén H, Brandt L, Hovatta O, Ekbom A
BMJ 2013 Jan;346():e8632

Endogenous estrogens lower plasma PCSK9 and LDL cholesterol but not Lp(a) or bile acid synthesis in women.
Persson L, Henriksson P, Westerlund E, Hovatta O, Angelin B, Rudling M
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2012 Mar;32(3):810-4

Detection of a procoagulable state during controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization with global assays of haemostasis.
Westerlund E, Henriksson P, Wallén H, Hovatta O, Wallberg K, Antovic A
Thromb. Res. 2012 Oct;130(4):649-53

Case-based training of evidence-based clinical practice in primary care and decreased mortality in patients with coronary heart disease.
Kiessling A, Lewitt M, Henriksson P
Ann Fam Med ;9(3):211-8

Microvascular reactivity in response to smoking and oral antioxidants in humans.
Henriksson P, Diczfalusy U, Freyschuss A
Microcirculation 2012 Jan;19(1):86-93

Increased incorporation of antiplasmin into the fibrin network in patients with type 1 diabetes.
Agren A, Jörneskog G, Elgue G, Henriksson P, Wallen H, Wiman B
Diabetes Care 2014 Jul;37(7):2007-14

Immediate effect of passive smoking on microcirculatory flow.
Henriksson P, Lu Q, Diczfalusy U, Freyschuss A
Microcirculation 2014 Oct;21(7):587-92

Hjärt-kärlsjukdomar