Forskargrupp Jörgen Borg

Vårt övergripande mål är att medverka till förbättring av rehabiliteringsprocessen efter förvärvade hjärnskador hos vuxna med fokus på kliniskt vanliga kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar efter traumatisk hjärnskada respektive stroke.

Vi kartlägger aspekter på det tidiga läkningsförloppet efter hjärnskadan för att identifiera faktorer, som har avgörande prognostisk betydelse och som erbjuder möjlighet till meningsfull behandling. Vi utvecklar och utvärderar nya metoder för förfinad funktionsdiagnostik, funktionsträning och funktionsstöd. Vi deltar i många nätverk och bedriver studier i samarbete med nationella och internationella grupper, vilket ger tillgång till en bred neurobiologisk, klinisk och teknologisk metodarsenal och till kraftfulla multicenterstudier.

Exempel på aktuella frågeställningar

  • Kan rehabiliteringsmedicinsk funktionsdiagnostik tidigt efter svår traumatisk hjärnskada förbättra prognosbedömningen och identifiera behandlingsbara faktorer?
  • Vad bedyder strukturell hjärnskada i relation till psykosociala sårbarhetsfaktorer för utfallet efter lätt traumatisk hjärnskada och hur kan rehabiliteringsprogrammet optimeras?
  • Hur kan diagnostiken av subtil, hjärnskadebetingad kognitiv funktionsnedsättning skärpas?
  • Vilken effekt har intensiv uppmärksamhetsträning tidigt efter förvärvad hjärskada?
  • Kan behandling av spastisk tonusökning tidigt efter stroke förbättra handfunktionen?
  • Vilken effekt kan ny teknologi för träning och stöd av kognitiva respektive motoriska funktioner addera?

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Senior professor, överläkare Jörgen Borg
Adjungerad professor, neuropsykolog Aniko Bartfai
Med dr, överläkare Catharina Deboussard
Med dr, överläkare Alison Godbolt
Med dr, arbetsterapeut Inga-Lill Boman
Med dr, forskare Inserm (Paris) Påvel Lindberg
Med dr, överläkare Jean-Luc af Geijerstam
Med dr, postdoc Elena Pavlova
Med dr, sjuksköterska Karolina Krakau, e-post: karolina.krakau@ds.se

Utvalda publikationer

Does head CT scan pathology predict outcome after mild traumatic brain injury?
Lannsjö M, Backheden M, Johansson U, Af Geijerstam J, Borg J
Eur. J. Neurol. 2013 Jan;20(1):124-9

Opportunity for inpatient brain injury rehabilitation for persons in a vegetative state: survey of Swedish physicians.
Godbolt A, Tengvar C, Johansson B, Stenson S, Borg J
Am J Phys Med Rehabil 2011 Jun;90(6):482-9

Rationale and design of a multicentre, double-blind, prospective, randomized, European and Canadian study: evaluating patient outcomes and costs of managing adults with post-stroke focal spasticity.
Borg J, Ward A, Wissel J, Kulkarni J, Sakel M, Ertzgaard P, et al
J Rehabil Med 2011 Jan;43(1):15-22

Validation of a new biomechanical model to measure muscle tone in spastic muscles.
Lindberg P, Gäverth J, Islam M, Fagergren A, Borg J, Forssberg H
Neurorehabil Neural Repair 2011 Sep;25(7):617-25

Policies concerning assistive technology and home modification services for people with physical and cognitive disabilities in Sweden.
Bartfai A, Boman I
NeuroRehabilitation 2011 ;28(3):303-8

 

NeurologiRehabilitering