Forskargrupp Håkan Wallén

Forskargruppen fokuserar på metodutveckling och mekanistiska studier inom områdena hemostas och trombos, metabolism och vaskulär forskning, med speciell inriktning på mikrovaskulär funktion. Viktiga aspekter inom hemostas är trombocytfunktion, cell-deriverade mikropartiklar, bildning av fibrinnätverk och dess nedbrytning( fibrinolys). Plasma fibrinogen/fibrin studeras speciellt vid diabetes, och mekanistiska in vitro studier genomförs bl a med HPLC och masspektrometriska metoder.

Håkan WallénVi studerar störningar i hemostas och mikrocirkulation hos patienter med diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, ischemisk stroke och perifer ocklusiv kärlsjukdom, inkluderande kritisk benartärsjukdom och kroniska fotsår, men även vid traumatisk hjärnskada. Interventionsstudier görs för att undersöka effekten på hemostas och mikrocirkulation av t ex endotoxininfusion, cigarettrökning och vasoaktiva substanser med betydelse för arteriosklerosutveckling och diabeteskomplikationer. Effekten av t ex glukagon-lik peptid (GLP)-1 agonister och angiotensinII studeras på mikrovaskulär funktion i hud och hemostas. Studierna görs i nära samarbete med forskargrupper inom Karolinska Institutet, men också med andra nationella forskargrupper och internationellt med forskargrupper i UK och USA.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Assoc Prof Håkan Wallén
Assoc Prof Gun Jörneskog
Assoc Prof Bassem Samad
MD PhD Aleksandra Antovic
MD PhD Anna Ågren
MD PhD Magnus Lundbäck
MD PhD Jeanette Kuhl
MD PhD Elisabet Rooth-Änggård, e-post: elisabet.anggard‑rooth@ds.se
Senior professor Björn Wiman, e-post: björn@wimania.com
PhD Graciela Elgue
MD PhD student Sam Kafian
MD PhD student Eli Korsnes-Westerlund, e-post:eli.korsnes‑westerlund@karolinska.se
BMA PhD student Fariborz Mobarrez
MD PhD student Sara Tehrani
MD PhD student Pia Santesson, e-post: pia.santesson@ds.se
MD PhD student Michael Nekludov
MD PhD student Josefin Mörtberg
BMA Ann-Christin Salomonsson
Research Nurse Lena Gabrielsson
Research Nurse Sofia Sjöberg, e-post:sofia.sjoberg@ds.se
Med dr Majid Kalani
Senior Professor Ulf Adamson
 

Utvalda publikationer

A multicolor flow cytometric assay for measurement of platelet-derived microparticles.
Mobarrez F, Antovic J, Egberg N, Hansson M, Jörneskog G, Hultenby K, et al
Thromb. Res. 2010 Mar;125(3):e110-6

Atorvastatin reduces thrombin generation and expression of tissue factor, P-selectin and GPIIIa on platelet-derived microparticles in patients with peripheral arterial occlusive disease.
Mobarrez F, He S, Bröijersen A, Wiklund B, Antovic A, Antovic J, et al
Thromb. Haemost. 2011 Aug;106(2):344-52

High-dose aspirin is required to influence plasma fibrin network structure in patients with type 1 diabetes.
Tehrani S, Antovic A, Mobarrez F, Mageed K, Lins P, Adamson U, et al
Diabetes Care 2012 Feb;35(2):404-8

Platelet-derived microparticles during and after acute coronary syndrome.
Skeppholm M, Mobarrez F, Malmqvist K, Wallén H
Thromb. Haemost. 2012 Jun;107(6):1122-9

Acetylation and glycation of fibrinogen in vitro occur at specific lysine residues in a concentration dependent manner: a mass spectrometric and isotope labeling study.
Svensson J, Bergman A, Adamson U, Blombäck M, Wallén H, Jörneskog G
Biochem. Biophys. Res. Commun. 2012 May;421(2):335-42

Hjärt-kärlsjukdomar