Forskargrupp Erik Näslund

Forskargruppen spänner över ett brett fält av kirurgisk forskning som har koppling till de stora patientgrupper som finns på kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus. Nedan följer en kort beskrivning av olika forskningsområden samt namn på ansvarig forskare.

Erik Näslund

Erik NäslundÖvervikt ökar starkt i världen och fler personer är nu övernärda än undernärda. Den behandling som har bäst effekt med långsiktig viktnedgång är kirurgisk behandling. Den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige är gastric bypass. Vid gastric bypass ändras födans väg och förbipasserar större delen av magsäcken och tolvfingertarmen. Forskargruppen har under en längre tid intresserat sig hur förändrad frisättning av hormoner påverkar aptit, glukosomsättning och motorik i mag-tarmkanalen. Vi har även byggt upp en biobank (blod, subcutant-, oment fett och lever) tillsammans med kirurger på Ersta sjukhus för att kunna studera olika förändringar i genuttryck och biomarkörer påverkas av gastric bypass kirurgi.

Exempel på pågående projekt:

 1. Epigenetiska förändringar i olika vävnader före och efter gastric bypass (sammarbete med Prof J Zierath, KI).
 2. Fettvävsmetabolism kopplat till förändringar i glukosomsättning efter gastric bypass kirurgi (samarbete med Prof P Arner och Prof Mikael Ryden, KI).
 3. Kan olika biomarkörer i blod och vävnad predicera utfall efter gastric bypass kirurgi (samarbete med Eli Lilly, USA).
 4. Epidemiologiska studier kring utfall efter överviktskirurgi i Sverige (samarbete med Prof F Rasmussen, KI).
 5. Effekt av olika peptid hormoner på aptit och födointag efter ett 12 v motionsprogram (samarbete med Prof J Blundell, Leeds University, UK).

Jacob Freedman

Behandling av levertumörer blir allt vanligare när förekomsten av primär levercancer ökar till följd av en ökad förekomst av levercirrhos i befolkningen, detta sekundärt till olika hepatiter, alkohol och övervikt. Dessutom blir kirurgi av levermetastaser allt vanligare när teknik inom resektionskirurgi, ablationsteknik och andra onkologiska behandlingsformer utvecklas. Danderyds Sjukhus är centrum för ablationsbehandling av levertumörer i Stockholms län.

Exempel på pågående projekt:

 1. Epidemiologiska aspekter på kolorektala levermetastaser; utredning, behandling och onkologiskt resultat. Jennie Engstrand.
 2. Ablationsbehandling av levermetastaser från colorektal cancer. Aspekter på datornavigerad kirurgi, laparoskopisk behandling och interventionell radiologi i samarbete med universitetet i Bern (Artorg) samt Cascination AG i Bern. Avhandlingsprojekt för Jennie Engstrand.
 3. Immunologiska aspekter till följd av ablationsbehandling. Avhandlingsprojekt för David Stillström.
 4. Ablationsbehandling av pancreastumörer. En del av David Stillströms avhandlingsprojekt, i planeringsstadium.
 5. Utvecklande av laparoskopisk datornavigerad ablationsteknik inom ramen för ett europeiskt samarbete med universiteten i Bern och Linköping med medfinansiering från Vinova inom ramen för ett Eurostars projekt.
 6. Jet-flow ventilation och dess effekter på andningsfysiologi och förflyttningsgrad av bukorganen. Ett ST- alt. avhandlingsprojekt för Karolina Galmen.

3. Lever immaging … (Henrik)

4. Kolorektal cancer … (Fredrik)

5. Endoskopi … (Richard)

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Professor, överläkare Erik Näslund, e-post Erik.Naslund@ki.se
Docent, överläkare Jacob Freedman e-post: Jacob.Fredman@ki.se
Docent, överläkare Fredrik Hjern, e-post: Fredrik.Hjern@ds.se
Med dr, överläkare Henrik Nilsson, e-post: Henrik.Nilsson@ds.se
Med dr Richard Marsk, e-post: richard.marsk@ds.se
Med dr, bitr överläkare  Ylva Falkén, e-post: ylva.falken@ds.se

 Doktorand, leg läkare Olof Backman e-post: Olof.Backman@ki.se

Doktorand , leg sjuksköterska Åsa Gillstring, e-post: Asa.Gillstring@ds.se
Doktorand, specialistläkare Silja Karlgren, e-post: Silja.Karlgren@ds.se
Doktorand, specialistläkare Jennie Engstrand, e-post: Jennie.Engstrand@ds.se
Doktorand, specialistläkare Mahmood Mahmood, e-post: Mahmood.Mahmood@ds.se

Utvalda publikationer

Altered promoter methylation of PDK4, IL1 B, IL6, and TNF after Roux-en Y gastric bypass.
Kirchner H, Nylen C, Laber S, Barrès R, Yan J, Krook A, et al
Surg Obes Relat Dis ;10(4):671-8 

Weight loss after gastric bypass surgery in human obesity remodels promoter methylation.
Barres R, Kirchner H, Rasmussen M, Yan J, Kantor F, Krook A, et al
Cell Rep 2013 Apr;3(4):1020-7 

Comparison of postprandial profiles of ghrelin, active GLP-1, and total PYY to meals varying in fat and carbohydrate and their association with hunger and the phases of satiety.
Gibbons C, Caudwell P, Finlayson G, Webb D, Hellström P, Näslund E, et al
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013 May;98(5):E847-55 

Increased admission for alcohol dependence after gastric bypass surgery compared with restrictive bariatric surgery.
Ostlund M, Backman O, Marsk R, Stockeld D, Lagergren J, Rasmussen F, et al
JAMA Surg 2013 Apr;148(4):374-7 

A multiple microwave ablation strategy in patients with initially unresectable colorectal cancer liver metastases - A safety and feasibility study of a new concept.
Engstrand J, Nilsson H, Jansson A, Isaksson B, Freedman J, Lundell L, et al
Eur J Surg Oncol 2014 Nov;40(11):1488-93 

 Covered versus uncovered self-expandable nitinol stents in the palliative treatment of malignant distal biliary obstruction: results from a randomized, multicenter study.
Kullman E, Frozanpor F, Söderlund C, Linder S, Sandström P, Lindhoff-Larsson A, et al
Gastrointest. Endosc. 2010 Nov;72(5):915-23

Incidence of postoperative gallstone disease after antiobesity surgery: population-based study from Sweden.
Jonas E, Marsk R, Rasmussen F, Freedman J
Surg Obes Relat Dis ;6(1):54-8

KirurgiObstetrik