Enheten för kirurgi och urologi KI DS

På enheten för kirurgi och urologi forsakr vi inom en rad olika områden, som presenteras nedan. Ansvarig för enheten är professor Erik Näslund.

Metabolkirurgi

Forskningen spänner över ett brett fält av kirurgisk/metabol forskning som har koppling till de stora patientgrupper som finns på kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus.

Övervikt ökar starkt i världen och fler personer är nu övernärda än undernärda. Den behandling som har bäst effekt med långsiktig viktnedgång är kirurgisk behandling. Den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige är gastric bypass. Vid gastric bypass ändras födans väg och förbipasserar större delen av magsäcken och tolvfingertarmen. Forskargruppen har under en längre tid intresserat sig hur förändrad frisättning av hormoner påverkar aptit, glukosomsättning och motorik i mag-tarmkanalen. Vi har även byggt upp en biobank (blod, subcutant-, oment fett och lever) tillsammans med kirurger på Ersta sjukhus för att kunna studera olika förändringar i genuttryck och biomarkörer påverkas av gastric bypass kirurgi. Ett betydande intresse kring förändringar i diabetes efter överviktsoperation.

Exempel på pågående projekt:


1. Epigenetiska förändringar i olika vävnader före och efter gastric bypass (sammarbete med Prof J Zierath, KI).
2. Fettvävsmetabolism kopplat till förändringar i glukosomsättning efter gastric bypass kirurgi (samarbete med Prof P Arner och Prof Mikael Ryden, KI).
3. Kan olika biomarkörer i blod och vävnad predicera utfall efter gastric bypass kirurgi (samarbete med Eli Lilly, USA).
4. Epidemiologiska studier kring utfall efter överviktskirurgi i Sverige (samarbete med Doc Martin Noevious, KI).
5. Effekt av olika peptid hormoner på aptit och födointag efter ett 12 v motionsprogram (samarbete med Prof J Blundell, Leeds University, UK).
 

Medverkande i forskningen

Ansvarig: Professor, överläkare Erik Näslund

Med dr, överläkare Richard Marsk

Doktorand, specialistläkare Olof Backman

Utvalda publikationer

Altered DNA methylation of glycolytic and lipogenic genes in liver from obese and type 2 diabetic patients.
Kirchner H, Sinha I, Gao H, Ruby M, Schönke M, Lindvall J, et al
Mol Metab 2016 Mar;5(3):171-183

Substantial Decrease in Comorbidity 5 Years After Gastric Bypass: A Population-based Study From the Scandinavian Obesity Surgery Registry.
Sundbom M, Hedberg J, Marsk R, Boman L, Bylund A, Hedenbro J, et al
Ann. Surg. 2017 06;265(6):1166-1171

Human Carboxylesterase 2 Reverses Obesity-Induced Diacylglycerol Accumulation and Glucose Intolerance.
Ruby M, Massart J, Hunerdosse D, Schönke M, Correia J, Louie S, et al
Cell Rep 2017 01;18(3):636-646

Ansvarig för metabolkirurgi: Prof Erik Näslund

 

Prefekt

Erik Näslund

Telefon: 08-123 550 17
Enhet: Ledningsgrupp
E-post: Erik.Naslund@ki.se