Doktorandprojekt vid KIDS

Här hittar du doktorander som är registrerade på vår institution, titel på projektet och namn på handledare. Vi hoppas att dessa presentationer ska kunna inspirera fler till att vilja börja med forskarutbildningen.

Anestesi och intensivvård

Doktorand Karolina Galmén

Titel: Pathophysiological and clinical aspects on the use of high frequency jet ventilation  (HFJV) for intra-abdominal surgical interventions in general anesthesia.
Handledare: Jacob Freedman, Piotr Harbut, Hans Barle

Doktorand Anette Hein

Titel: Smärtbehandling under värkarbete och efter gynekologisk kirurgi - med särskilt fokus på effekterna av intratekalt morfin.
Handledare: Jan Jakobsson, Gunnar Dahlgren och Caroline Haegerstrand

Doktorand Håkan Kalzén

Titel: Pediatrisk intensivvård i Sverige. En epidemiologisk kartläggning av infektionssjukdomar hos barn som är i behov av intensivvård.
Handledare: Claes Frostell, Johanna Alberg och Magnus Kaijser

Doktorand Sofie Paues

Titel: Kan en kombinationsbehandling med inhalerat NO och intravenöst cortison ha en organbevarande effekt vid kraftig systemisk inflammation?
Handledare: Johanna Albert, Claes Frostell och Fredrik Hesselvik

Doktorand Emma Öbrink

Titel: Postoperativt illamående och kräkning.
Handledare: Staffan Eksborg, Per-Arne Lönnqvist och Eva Oddby

Kardiovaskulär medicin

Doktorand Adriano Atterman

Titel: Stroke and atrial fibrillation - evaluation of diagnostic screening methodsand development of risk prediction scores.
Handledare: Sara Aspberg, Kjell Asplund, Bruna Gigante, Daniel Singer 

Doktorand Helge Brandberg

Titel: Computerized, patient-entered medical histories to improve the management of patients with acute chest pain or discomfort.
Handledare: Thomas Kahan, Jonas Spaak, Carl-Johan Sundberg, Sabine Koch

Doktorand Liyew Desta

Titel: Post-infarction heart failure in acute coronary syndromes - patterns and determinants of prognosis in SWEDEHEART/RIKSHIA registry.
Handledare: Hans Persson, Claes Hofman-Bang, Jonas Spaak, Tomas Jernberg

Doktorand Christina Ekenbäck

Titel: Sympatisk och vaskulär reglering vid Takotsubo och hjärtinfarkt utan kranskärlsstenos.
Handledare: Jonas Spaak, Per Tornvall, Claes Hofman Bang,  Jonas Persson

Doktorand Mikael Ekholm

Titel: Neurohormonella reglermekanismer för hemostas och trombocytfunktion vid primärhypertoni.
Handledare: Thomas Kahan och Håkan Wallén

Doktorand Hans Erntell

Titel: Studier vid hjärtsvikt, med tonvikt på natriuretiska peptider och kardiopulmonelltm arbetsprov.
Handledare: Hans Persson och Jonas Spaak

Doktorand Tove Fredriksson

From supraventricular bursts progressing to more permanent forms of Atrial Fibrillation.
Handledare: Mårten Rosenqvist, Johan Engdahl, Viveka Frykman Kull, Leif Friberg

Doktorand Peter Giesecke

Titel: Sköldkörteln och hjärtat - tyreoideasjukdomars inverkan på kardiovaskulär sjuklighet och död. 
Handledare: Mårten Rosenqvist, Viveka Frykman Kull, Ove Törring

Doktorand Susanne Groot-Jensen

Titel: Vårdkvalitet vid kranskärlssjukdom - Prognostiska faktorer, hälsoekonomi och läkemedelsförskrivning.
Handledare: Anna Kiessling, Peter Henriksson och Marie Björnstedt Bennermo

Doktorand Nashmil Hashemi

Titel: Clinical evaluation of Myocardial Performance Index (MPI), studies with Tissue Doppler Imaging (TDI) and Stress Echocardiography.
Handledare: Mahbubul Alam, Bassem Samad och LÅ Brodin

Doktorand Andreas Jekell

Titel: Endotelfunktion vid hypertoni och betydelsen av renin-angiotensin-aldosteron-systemet.
Handledare: Thomas Kahan och Majid Kalani

Doktorand Sam Kafian

Titel: Studier av hemostasfunktonen hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom.
Handledare: Bassem Samad,,Håkan Wallén och Majid Kalani

Doktorand Masih Khedri

Titel: Role of kidney dysfunction in the treatment of patients with acute coronary syndrome. 
Handledare: Jonas Spaak,  Stefan Jacobson, Juan Jesus Carrero Roig,  Karolina Szummer

Doktorand David Larsson

Titel: Medical Imaging for improved cardiovascular diagnostics - modelling, acquisition and image reconstruction.
Handledare: Matilda Larsson, Reidar Winter, Massimiliano Colarieti.Tosti

Doktorand Kristina Lundwall

Titel: Vaskulär funktion, vitamin D brist och hyperfosfatemi vid måttlig njursvikt och ischemisk hjärtsjukdom.
Handledare: Jonas Spaak, Gun Jörneskog, Stefan Jacobson, Tobias Larsson Agevald

Doktorand Henrik Blåeldh Löfmark

Titel: Cost-effectiveness and clinical usefulness of upstream cardiac imaging in the emergency department and cardiac ward.
Handledare: Reidar Winter, Bassem Samad, Matilda Larsson 

Doktorand Johan Löfsjögård

Titel: Heart dyssynchrony in heart failure patients with or without broadened QRS. The effect of biventricular pacemaker treatment at dyssynchrony and heart failure without broadened QRS.
Handledare: Magnus Edner, Hans Persson och Thomas Kahan

Doktorand Dmitri Dahir Matan

Titel: Studies on heart failure with emphasis on atrial fibrillation and preserved ejection fraction.
Handledare: Hans Persson, Mårten Rosenqvist, Cecilia Linde

Doktorand Josephine Muhrbeck

Titel: Acute myocardial infarction - early diagnosis and the prognostic value of non-invasive investigations.
Handledare: Johanna Sjöblom, Claes Hofman-Bang, Mahbubul Alam, Viveka Frykman-Kull 

Doktorand: Tim Nordenfur

Titel: Cardiac image registration for risk stratification of coronary artery disease.
Handledare: Matilda Larsson, Reidar Winter, Anna Bjällmark

Doktorand Nina Olausson

Titel: Thromboembolism and mechanisms during in vitro fertilization (IVF).
Handledare: Peter Henriksson, Fariborz Mobarrez, Anders Ekbom 

Doktorand Hermine Rietz

Titel: Obstructive sleep aponea as a cardiovascular risk factor. Handledare: Jonas Spaak, Thomas Kahan

Doktorand Raffaele Scorza

Titel: The prognostic significance of premature ventricular complexes.
Handledare: Viveka Frykman-Kull, Mårten Rosenqvist, Leif Friberg

Doktorand Charlotte Thålin

Titel: The influence of stroke on heart function
Handledare: Sara Aspberg, Anders Nygren, Magnus von Arbin

Doktorand Maria Wahlström

Titel: Effekter av Mediyoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer.
Handledare: Monica Rydell Karlsson, Jörgen Medin, Mårten Rosenqvist

Doktorand Fredrik Wallentin

Titel: Kardiovaskulär risk hos patienter med hypertoni.
Handledare: Thomas Kahan, Björn Wettermark

Kirurgi och urologi

Doktorand Daniel Asklid

Titel: Single perioperative interventions and outcome from colorectal surgery
Handledare: Ulf O Gustafsson, Fredrik Hjern, Klas Pekkari 

Doktorand Olof Backman

Titel: Gastric bypass - positive and negative effects. 
Handledare: Erik Näslund, Richard Marsk, Johan Franck

Doktorand Solveig Elmér

Titel: Utvärdering av ny undersökningsmetodik samt nya operationsmetoder vid hemorrojdsjukdom.
Handledare: Claes Lenander och Jonas Nygren

Doktorand Jennie Engstrand

Titel: Behandling av levermetastaser från kolorektal cancer. Handledare: Jacob Freedman, Eduard Jonas, Henrik Nilsson

Doktorand Peter Gerber

Titel: Bariatric surgery:Improvement of outcome and patient selection with particular emphasis on patient's age. 
Handledare: Anders Thorell, Claes Anderin, 

Doktorand Åsa Gilstring

Titel: Koloskopets betydelse för utfallet vid koloskopi.
Handledare: Richard Marsk, Eduard Jonas

Doktorand Jesper Magnusson

Titel: Ljumskbråck - livskvalitet hos män med ljumskbråck samt utfall efter tre olika nätplastiker.
Handledare: Anders Thorell och Jonas Nygren

Doktorand Mahmood Wael Mahmood

Titel: Divertikelsjukdom i kolon - riskfaktorer, indikation för kirurgi och fördelar med kirurgi. 
Handledare: Fredrik Hjern, Mirna Abraham Nordling, Peter Thelin-Schmidt, Ola Olén

Doktorand Silja Karlgren

Titel: The impact of the metabolic syndrome on liver and visceral fat distribution.
Handledare: Eduard Jonas, Henrik Nilsson, Lennart Blomqvist

Doktorand David Stillström

Titel: Irreversibel elektroporation i levern.
Handledare: Jacob Freedman, Henrik Nilsson, Stefan Weber
Medicin/Njurmedicin

Doktorand Emma Öistämö

Titel: Colon cancer: aspects of preoperative local staging and treatment results.
Handledare: Mirna Abraham Nordling, Lennart Blomqvist, Fredrik Hjern

Medicin, njurmedicin

Doktorand Lukasz Antoniewicz

Titel: Effects of cigarrette smoking and Swedish moist snuff on circulating microparticles,
vascular function and thrombosis.
Handledare: Magnus Lundbäck, Jenny Bosson,  Fariborz Mobarrez, Bruna Gigante

Doktorand Karin Bergen

Titel: Role of circulating microparticles in vascular complications of type 1 diabetes.
Handledare: Sara Tehrani, Gun Jörneskog, Håkan Wallén

Doktorand Stelios Karayiannides

Titel: Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease.
Handledare: Pia Lundman, Anna Norhammar, Leif Friberg, Lena Landstedt-Hallin

Doktorand Annika Lundström

Cell activation and interaction in ischemic stroke - relations to cerebral small  vessel disease, stroke subtype and hemostasis.
Handledare: Håkan Wallén, Ann Charlotte Laska, Bruna Gigante, Ola Winqvist

Doktorand Josefin Mörtberg (Njurmedicin)

Titel: Trombocytmikropartiklar och hemostasrubbningar vid kronisk njursvikt och kardiovaskulär sjukdom.
Handledare: Jonas Spaak, Håkan Wallén, Stefan Jacobson

Doktorand Margareta Ramsjö

Titel: Genetic variation and expression of CYP-enzymes in relation to ethnicity, drug use and treatment effects in patients with inflammatory bowel disease.
Handledare: David Andersson, Susanna Jäghult, Ernst Brodin, Lena Ekström

Doktorand Pia Santesson

Titel: Factors of importance for skin microvascular function in diabetes mellitus.
Handledare: Gun Jörneskog, Anders Danielsson, Per-Eric Lins

Doktorand Senka Sendic

Titel: Progress markers in chronic kidney disease.
Handledare: Joachim Lundahl, Ann Nopp Scherman, Stefan Jacobson 
Obstetrik och gynekologi

Doktorand Louise Dencker Ziegler

Titel: Immunomodulation and cardiovascular diseases: targeting the soluble interleukin 6  receptor.
Handledare: Bruna Gigante, Håkan Wallen, Ulf de Faire, Paolo Frumento

Obstetrik och gynekologi

Doktorand Cathrin Alvendal

Titel: Studier av det lokala immunförsvaret vid upprepade genitala infektioner.
Handledare: Nina Bohm-Starke, Sophia Ehrström , Annelie Brauner

Doktorand Victoria Liversedge Ankarcrona

Titel: Induction of labor in primiparas - Impact of fetal wieght and maternal age.
Handledare: Sophia Brismar Wendel, Daniel Altman, Anna-Karin Wikström, Helena Kopp-Kallner

Doktorand Sandra Bergendahl

Titel: Förbättrad förlossningsvård genom ett säkrare utdrivningsskede.
Handledare: Sophia Brismar Wendel, Anna-Karin Wikström, Helena Kopp-Kallner

Doktorand Frida Husseini

Titel: Tyreoideahormon och TSH-receptorer i humant endometrium.
Handledare: Ann-Charlotte Sköljdebrand Sparre, Anneli Stavreus-Evers och Britt-Marie Landgren

Doktorand Charlotte Iacobaeus

Titel: Preeklampsi och generell kardiovaskulär funkton: Studier av makrocirkulation, endotelfunktion och biomarkörer.
Handledare: Ellika Andolf, Thomas Kahan, Eva Östlund D100, Katarina Bremme

Doktorand Maria Sahlin

Titel: Kejsarsnitt på kvinnans begäran - Bakomliggande orsaker till en önskan om kejsarsnitt, hälsa och psykologisk utveckling hos födda med planerat kejsarsnitt.
Handledare: Ingela Wiklund, Ellika Andolf, Gunnar Edman

Omvårdnad

Doktorand Gudrun Evén 

Titel: Patients' perception of care and measures of safety in a multidisciplinary person-centered clinic.
Handledare: Magnus von Arbin, Terese Stenfors-Hayes, Åsa Franzén-Dahlin, Jonas Spaak

Doktorand Linda Gellerstedt 

Titel: Patienters sömn vid vård på akutsjukhus i Sverige.
Handledare: Monica Rydell Karlsson, Jörgen Medin, Maria Kumlin

Ortopedi

Doktorand Ghazi Chammout

Titel: Behandling av felställda lårbenshalsfrakturer hos äldre.
Handledare: André Stark och Henrik Bodén

Doktorand Yilmaz Demir

Titel: Ledplastikoperation som behandling för komplexa proximala humerusfrakturer, analys
från det svenska axelregistret.
Handledare: Björn Salomonsson, André Stark KIDS, Olof Sköldenberg, Max Gordon 

Doktorand Kristofer Hallberg

Titel: Ytersättningsproteser i axelleden.
Handledare: Björn Salomonsson,Olof Sköldenberg, André Stark

Doktorand Martin Magnéli

Titel: Adverse events following surgery of the hip. Improved care and identification.
Handledare: Olof Sköldenberg, Max Gordon, Maria Unbeck, Bodiil Samuelsson

Doktorand Paula Kelly Pettersson

Titel: Förbättrad vård för patienter med höftfraktur - studier på snabbspår till operation.
Handledare: Olof Sköldenberg, André Stark, Bodil Samuelsson, Olav Muren

Doktorand Agata Rysinska

Titel: Aseptisk lossning och osteolysutveckling vid primär totalplastik i höftled.
Handledare: André Stark, Thomas Eisler och Sara Aspberg

Doktorand Magnus Ödquist

Titel: Axelartroplastik vid reumatoid artrit och artros.
Handledare: André Stark, Hassan Abbaszadegan och Björn Salomonsson

Rehabiliteringsmedicin

Doktorand Gerd Ros-Marie Engholm

Rating validity of the average neuropathic pain intensity - Pain drawings compared to questionnaires.
Handledare: Kristian Borg, Ann-Sofie Leffler 

Doktorand Kristina Sargénius Landahl

Titel: Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv rehabilitering på aktivitetsförmåga och delaktighet efter förvärvad hjärnskada.
Handledare: Aniko Bartfai, Marie-Louise Schult, Monika Löfgren och Kerstin Tham

Doktorand Märta Berthold Lindstedt

Titel: The necessity of considering visual changes after acquired brain injury.
Handledare: Kristian Borg, Jan Ygge

Doktorand Gabriela Markovic

Titel: Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering.
Handledare: Aniko Bartfai, Monika Löfgren och Marie-Louise Schult

Doktorand Giedre Matuseviciene

Titel: Studier av tidig intervention för att förebygga funktionshinder efter lätt traumatisk hjärnskada.
Handledare: Catharina de Boussard och Jörgen Borg

Doktorand Christian Oldenburg

Titel: Repression; implications of a personality trait for cognitive functioning in healthy volunteers and in patients with mild traumatic brain injury (MTBI).
Handledare: Aniko Bartfai, Jörgen Borg och Gunnar Edman

Doktorand Gaia Valentina Pennati

Titel: Comprehensive evaluation of spasticity and other sensorimotor dysfunctions in lesions  to central or peripheral nervous system.
Handledare: Påvel G Lindberg, Alison Godbolt, Eva Melin

Doktorand Jeanette Plantin

Titel: Recovery of hand function after stroke - a longitudinal study using novel methods to quantify hand function and connectivity in brain networks.
Handledare: Kristian Borg, Påvel Lindberg,  Marie-Louise Schult, Jörgen Borg

Doktorand Anna Tölli

Titel: Kartläggning av endokrina rubbningar efter traumatisk hjärnskada eller subarachnoidalblödning.
Handledare: Jörgen Borg, Charlotte Höybye och Bo-Michael Bellander

Doktorand Anneli Wall

Titel: Gain training early after stroke - a comparison between training with the exoskeleton
Hybrid Assistive Limb and conventional gait training.
Handledare: Susanne Palmcrantz, Lanie Gautierre-Farewik, Jörgen Borg 

Doktorand Johanna Wallensten

Titel: Differentialdiagnostisering av utmattningssyndrom
Handledare: Anna Nager, Kristian Borg, Marie Åsberg

Institution