Skip to main content

Antagningsnämnd till forskarutbildning

Antagningsnämnden till forskarutbildningen vid KIDS granskar och bedömer de ansökningar som inkommit. Nämnden rekommenderar ett beslut som dokumenteras i minnesanteckningsform. Det är emellertid prefekten som beslutar om sökanden skall antas.

Antagningsnämnden består av:

  • Håkan Wallén, adjungerad professor, studierektor, hjärtkliniken
  • Tomas Jernberg, professor, hjärtkliniken
  • Bruna Gigante, docent, hjärtkliniken
  • Monica Rydell-Karlsson, med dr, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  • Anna Kiessling, docent, KIDS
  • Olof Sköldenberg, docent, ortopedkliniken
  • Adriano Atterman, doktorandrepresentant, hjärtkliniken
  • Louise Ziegler, doktorandrepresentant, medicinkliniken
  • Nina Ringart, handläggare forskarutbildning

Dokument