KI-beslut 28 augusti 2015

Beslut 28 augusti 2015 angående ärende om misstanke om oredlighet i forskning beträffande professor Paolo Macchiarini.

Länk till dokumenten. Kräver inloggning

 

The English version is a translation of the Swedish version. In the event of any discrepancy, the Swedish version of this document has preferential interpretation. 

Decision 28th August 2015 on alleged scientific misconduct by Professor Paolo Macchiarini.

Link to the documents. Requires login