Föreläsningar och seminarier

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group

2017-03-0909:30 SciLifeLab Stockholm, Gamma-5 Becquerel roomCampus Solna

Föreläsare: Guillermo Montoya, Novo Nordisk Center for Protein Research, University of Copenhagen, Danmark

Titel: The molecular scissors of genome editing: the key tools of the genomic cut and paste

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group är ett initiativ startat av cryo-EM labbet i SciLifeLab, med syfte att uppmuntra forskare att aktivt diskutera den senaste utvecklingen inom forskningsfältet.

Varmt välkomna!

Länkar

SciLifeLab