Föreläsningar och seminarier

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group

2017-03-1609:30 SciLifeLab Stockholm, Gamma-5 Becquerel roomCampus Solna

Föreläsare: Sebastian Deindl, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet

Titel: Mechanisms and regulation of protein machines at the single-molecule and atomic level

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group är ett initiativ startat av cryo-EM labbet i SciLifeLab, med syfte att uppmuntra forskare att aktivt diskutera den senaste utvecklingen inom forskningsfältet.

Varmt välkomna!

Länkar

SciLifeLab