Föreläsningar och seminarier

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group

2017-02-0909:30 SciLifeLab Stockholm, Gamma-5 Becquerel roomCampus Solna

Föreläsare: Vasili Hauryliuk, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Titel: (p)ppGpp signalling (off ribosome) and ABCF ATPases (on ribosome)

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group är ett initiativ startat av cryo-EM labbet i SciLifeLab, med syfte att uppmuntra forskare att aktivt diskutera den senaste utvecklingen inom forskningsfältet.

Varmt välkomna!

Länkar

SciLifeLab