Föreläsningar och seminarier

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group

2017-02-1609:30 SciLifeLab Stockholm, Gamma-5 Becquerel roomCampus Solna

Föreläsare: Björn O. Forsberg, SciLifeLab, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Titel: Almost atomic resolution of almost symmetrical assemblies - processing cryo-EM data with pseudo-symmetry

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group är ett initiativ startat av cryo-EM labbet i SciLifeLab, med syfte att uppmuntra forskare att aktivt diskutera den senaste utvecklingen inom forskningsfältet.

Varmt välkomna!

Länkar

SciLifeLab