Föreläsningar och seminarier

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group

2017-02-2309:30 SciLifeLab Stockholm, Gamma-5 Becquerel roomCampus Solna

Föreläsare: Ardan Patwardhan, EMBL European

Titel: EMDB and EMPIAR: Trends, resources and plans

SciLifeLab Structural Biology Discussion Group är ett initiativ startat av cryo-EM labbet i SciLifeLab, med syfte att uppmuntra forskare att aktivt diskutera den senaste utvecklingen inom forskningsfältet.

Varmt välkomna!

Länkar

SciLifeLab