Annan

Rundabordssamtal om vårdvetenskapens framtid

This page in English
2018-05-0709:00 till 12:00 Konsistorierummet Aula MedicaCampus SolnaSRP Healthcare

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) anordnar ett rundabordssamtal om vårdvetenskapens framtid med rektor, dekaner och vårdforskare från Karolinska Institutet samt representanter från relevanta vårdgivarorganisationer och politiker.

Endast särskilt inbjudna deltar men en film om diskussionen kommer att publiceras här

Syftet är att formulera en hållbar strategi för vårdforskning som kan omsättas i högkvalitativa vårdutbildningar, en kunskapsstyrd vård och största möjliga samhällsnytta.

Viktiga frågor är:

  • Hur säkrar vi en fortsatt högkvalitativ vårdforskning vid KI?
  • Hur säkrar vi en fortsatt forskningsanknytning av vårdutbildningarna vid KI?
  • Hur akademiserar vi vård och omsorg nu och framöver?

Nödvändiga resurser till vårdvetenskap

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet som genom forskning och utbildning bidrar till att förbättra människors hälsa. Forskningen spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Det biomedicinska perspektivet dominerar och utgör grund för bedömning av forskningskvalitet och prioriteringar. Genom overhead-kostnader och strategiska satsningar bidrar alla på KI till resurser för bland annat biomedicinska laboratorier och försöksdjursverksamhet.

Hur kan vårdvetenskapen på samma sätt erhålla nödvändiga resurser till sin verksamhet och utveckling? Vilka strategiska satsningar kan göras från lärosäte, landsting och stad för att säkra fortsatt högkvalitativ vårdforskning, forskningsanknytning av vårdutbildningarna och akademisering av vård och omsorg?

Bland paneldeltagarna finns Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen,  Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLSO, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L) och Jan Hillert, FoU-direktör vid Karolinska Universiesjukhuset.

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) drivs gemensamt av Karolinska Institutet och Umeå universitet i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap, vårdutbildning, vårdverksamheter och andra intressenter i samhället. Detta sker genom strategiska satsningar på högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation. SFO-Vs fyra fokusområden är co-creation, self-management, eHealth och bio-behavioural health care science.

Contact person: Anna-Maria Loimi

Länkar

Hälso- och sjukvårdSamverkanVårdvetenskap