Annan

Om studentrepresentation med studentkårerna och KI:s ledning

This page in English
2017-05-0415:30 till 18:30 Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg
miljöbild, inomhus på campus Flemingsberg

Images for Strategy 2018, taken in education and research environments, both from Solna Campus and Huddinge Campus. May 2014.

Hjärtligt välkommen till en eftermiddag om studentrepresentation.

Hör om hur kårerna fungerar och utser representanter. Lyssna på representanterna själva berätta om sina uppdrag!

Har du alltid undrat vad studiebevakning innebär? Eller vad en studentrepresentant faktiskt gör? Då är detta tillfället för dig!

Mötet arrangeras av Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (OF) tillsammans med ledningen vid Karolinska Institutet.

Möt studentkårsrepresentanter och följande företrädare för Karolinska Institutets ledning:

Prorektor Anders Ekbom

Dekan för utbildning Annika Östman Wernerson

Universitetsdirektör Per Bengtsson

Bitr. universitetsdirektör Marie Tell

 

Du behövs för ökat studentinflytande! Studentrepresentation i Karolinska Institutets olika beslutande organ är avgörande för en framåtsträvande och proaktiv utbildning och forskarutbildning. 

Våra åsikter som studenter är av största vikt. Våra synpunkter efterfrågas och uppskattas. Var med!

 

För frågor, kontakta: 

Pontus Dannberg, vice ordförande i Medicinska Föreningen

pontusdannberg@medicinskaforeningen.se

 

Länkar

CampusStudent