Föreläsningar och seminarier

Nyckeln till en frisk generation

2016-12-1213:00 till 16:00 Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska InstitutetCampus Solna

Hur får vi världens friskaste barn? Oavsett om du jobbar på kommun, landsting, inom näringslivet eller studerar är detta ett tillfälle att lyfta blicken om hur våra barn mår idag och vad som väntar dem i framtiden. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Genom samverkan med andra aktörer kan vi investera i våra barns framtid. 

En Frisk Generaton, GEN-PEP och Karolinska Insttutet bjuder in till ett kostnadsfrit seminarium med fokus på hälsa, integraton, social hållbarhet för barn och unga.

Sista anmälningsdatum är den 7:e december.

Läs mer på enfriskgeneration.se.