Föreläsningar och seminarier

Möt KCC, Karolinska Universitetssjukhusets nyaste core facilitet

2017-11-1009:00 till 12:00 Birkeaulan på Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), är en ny core facilitet på Karolinska Universitetssjukhuset. KCC’s funktion är att underlätta utvecklingen av nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och celler för transplantation. Detta gör man genom att erbjuda råd och stöd för forskare och företag genom alla delar av processen från processutveckling till planering och genomförande av en klinisk studie eller behandling under sjukhusundantaget.

KCC samarbetar även med Karolinska Institutet. För att säkerställa god patientsäkerhet vid kliniska studier som innefattar avancerade terapiläkemedel (cell- och genterapier, eller vävnadstekniska produkter) eller celler för transplantation, ska alla sådana studier numera utvärderas av prioriteringsrådet vid KCC innan behandling av patienter får sker.

Inom KCC finns en produktionsenhet, Vecura, som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Den 10 November kl 9-12 i Birkeaulan på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kommer KCC att presentera sin verksamhet under ett informationsmöte med efterföljande vetenskapligt seminarium där några av de forskare och företag som är verksamma inom ATMP på KarolinskaUniversitetssjukhuset  berättar om sina projekt. För dig som arbetar med celler eller vävnader är detta ett bra tillfälle för information och nätverkande.

Mötet hålls på engelska och är öppet för alla som är intresserade av klinisk behandling med avancerade terapiläkemedel eller celler för transplantation

Anmäl dig genom att skicka ett mail till kcc.karolinska@sll.se senast 7 November.

Länkar

Core facilitet