Konferenser och symposier

Konferens om mänskliga rättigheter i högre utbildning

2017-09-1909:00 till 2017-09-2012:15 Karolinska Institutet, Sal Strix, von Eulers väg 4B, SolnaCampus Solna

Mänskliga rättigheter hotas och kränks dagligen. Läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och arbetsterapeuter är yrkesgrupper som konfronteras med situationer där detta kan uppdagas. Välkommen till en konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn.

Att värna mänskliga rättigheter och skydda utsatta grupper är ett viktigt samhällsåtagande. Frågan är: Hur kan högskoleutbildningar utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs? 

Den första konferensdagen vänder sig till lärare, forskare och studenter. Dag två har ett innehåll som, utöver dessa grupper, också är intressant för yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer samt för frivilligföreningar, yrkesförbund och arbetsmarknadens parter.

Programmet

Tisdag 19 september kl. 9.00 - 16.45: Improvisationsteater, panelsamtal med lärosätesrepresentanter och studenter, diskussioner i smågrupper, presentationer

Onsdag 20 september kl. 9.00 - 12.20: Improvisationsteater, presentation av rapporten A gender perspective on human rights, samtal om goda exempel, diskussioner i mindre grupper, internationell panel.

Ladda ned hela programmet

Ny rapport om hur högskolor kan arbeta

UKÄ och Karolinska institutet har undersökt hur högskolor kan arbeta med examensmålen om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våld mot barn. Undersökningen presenteras i rapporten ”A gender perspective on human rights” och har genomförts inom projektet Modernity, Education and Human Rights (MEHR). Projektet har finansierats av Erasmus+ och är ett samarbete mellan Sverige, Kroatien och Portugal.

Rapporten ”A gender perspective on human rights” kommer att diskuteras under konferensen. Du som deltagare får konkreta verktyg för undervisning om hur situationer där det finns misstanke om våld kan hanteras.

Välkommen!

 

Contact person: Tanja Tomson

Länkar

Global hälsaInternationelltLärandeLärareStudentUtbildningsprogram