Konferenser och symposier

InFuturum 2017

2017-11-2309:30 till 2017-11-2412:00 Erling-Perssonsalen, Aula Medica, Nobels väg 6Campus Solna

Ledare inom hälso- och sjukvården och de medicinska fakulteterna samlas den 23-24 november i Stockholm för att diskutera framtidsfrågor på konferensen InFuturum 2017. Konferensen anordnas av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. 

Årets upplaga av InFuturum samlar tankar om viktiga framtidsfrågor som att diskutera hur FoU inom nätverkssjukvården ska ledas och styras för att säkerställa framtidens forskning, utbildning och utveckling. 

Arrangörerna Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör vid SLL och Anders Ekbom, f.d. vik prorektor vid KI - formulerar bakgrunden och problemställningen så här:

 "Vi befinner oss i medicinens århundrade med flera kunskapsexplosioner där kartläggningen av det mänskliga genomet, mikrobiomet och människans proteinatlas ger unika verktyg att göra verklighet av precisionsmedicin. Nätverkssjukvården medför ökad tillgänglighet och valfrihet med digitala lösningar som används för att kvalitetsutveckla och effektivisera en hälso- och sjukvård som i allt större utsträckning kommer att bedrivas utanför akutsjukhusen. Kunskap sprids till allt fler och nya patientflöden ställer krav på akademisering av fler delar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Det nya vårdlandskapet innebär att vi måste finna andra lösningar på hur forskning och utbildning ska organiseras. Vi behöver kraftsamla och fokusera så forskning och utbildning ges goda förutsättningar i den nya miljön."

InFuturum 2017 ska därför bli en viktig arena där aktörer inom hälso- och sjukvården och de medicinska fakulteterna kraftsamlar för att hitta framtida lösningar till dagens utmaningar.

Länkar

Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan