Annan

Donationsveckan uppmärksammas på campus Solna

2015-10-0710:00 till 14:00 Campus Solna, utanför Jöns JakobCampus Solna

Onsdag den 7 oktober, under Donationsveckan, står donationsansvariga läkare och sjuksköterskor utanför Jöns Jakob och informerar om donation av organ och vävnader.

I samband med den Europeiska donationsdagen uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. I Sverige kommer lokala sjukhus, patientföreningar och ideella organisationer att anordna olika aktiviteter under Donationsveckan, som äger rum mellan 5 och 13 oktober.

Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Läs mer på livsviktigt.se.