Disputationer

Disputation - Edison Manrique-Garcia

2014-10-0309:00 Inghe-salen, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, SolnaCampus Solna

Cannabis, schizophrenia and other psychoses longitudinal studies on swedish conscripts

Huvudhandledare: Professor Peter Allebeck, Karolinska institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Bihandledare: Docent Christina Dalman, Karolinska institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Fakultetsopponent: Professor Sir Robin Murray, King’s College London, Institute of Psychiatry

Betygsnämnd:

Professor Lars Farde, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Docent Tom Palmstierna, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Docent Agneta Öjehagen, Lund Universitet, Enheten för psykosociala interventioner och för beroendetillstånd