Skip to main content

För medarbetare vid KI / For staff at KI

Profilsidan är din egen sida på ki.se. Där kan besökare hitta dina kontaktuppgifter, men den kan också utökas med mer information om din bakgrund, vad du arbetar med, uppdrag, publikationer med mera.

Redigera din profilsida

Din profilsida innehåller i grundutförandet:

 • Kontaktuppgifter
 • Nyheter (där du omnämns)
 • Kalenderhändelser (där du omnämns)
 • Publikationslista (hanteras via Bibliometridatabasen)

Du kan själv lägga till bl a:

 • Utbildning
 • Bakgrund
 • Forskningsområde
 • Priser och utmärkelser
 • Karta
 • Länkar och dokument

Instruktioner

Utförliga instruktioner för hur du arbetar med din profilsida.

In English

The profile page is your personal page on ki.se. It contains your basic contact information, but can also be extended with more information about your background, your work, assignments, publications and so on.

Edit your profile page

Basic version contains:

 • Contact information
 • News (referring to you)
 • Calender events (referring to you)
 • Publications (from the bibliometric database at the university library)

You can also add:

 • Background info
 • Research area
 • Prizes and awards
 • Map
 • Links and documents

Instructions

For a more detailed instruction on how to edit your profile page.