WHO-centrum för Human Reproduktion

This page in English

WHO-centrum är utsett av Världshälsoorganisationen (WHO, Geneve) som samarbetscenter i Human Reproduktion. Centret har funnits sedan 1972. Vid centret pågår flera internationella samarbetsprojekt liksom ett omfattande arbete inom WHOs speciella program för Human Reproduktion.

Vid centret pågår fortlöpande forskningsprojekt, till vilka försökspersoner rekryteras för deltagande i olika studier. Intresserade kan kontakta centret och få information om aktuella studier.

WHO-centrum
Tel: 08-517 72128
Fax: 08-517 74314
Adress:
Kvinnohälsan
Kvinnokliniken C1:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Kontakt
Eva Broberg, Forskningsbarnmorska
E-post: eva.k.broberg@karolinska.se