Skip to main content

Utmärkelse till Miriam Mints

Dr Miriam Mints vid enheten för Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet, har utnämnts till ”Honorary Professor at the Russian Academy of Medical Science, North-Western branch of the Russian Academy of Medical sciences”.

Utmärkelsen delas ut av Professor Vladimir Khavinson från St. Petersburg i samband med informationsmötet för anställda vid KBH den 16 september kl. 11.30, seminarierummet ALB plan 7 (Q2:07).