Utbildning på KBH

This page in English

Utbildningen vid institutionen har en stark anknytning till forskning och klinik. KBH bedriver omfattande utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnesområdena barn- och ungdomsmedicin, barnkirurgi, neuropsykiatri/barnpsykiatri, obstetrik och gynekologi samt reproduktiv hälsa. Prekliniska, kliniska, omvårdnads- och folkhälsorelaterade frågeställningar på nationell såväl som internationell nivå står i centrum.