Uppdaterad tjänst för distansarbete (VPN)

This page in English

Tisdag 30 maj kommer KI:s centrala VPN-tjänst för distansarbete att uppdateras för samtliga användare på KI. 

Den nuvarande VPN-tjänsten är i behov av att bytas ut då tjänsten är gammal och genererar driftstörningar. Med den uppdaterade versionen får du en driftsäker tjänst med mindre risk för störningar. Den uppdaterade tjänsten kommer ge ett bättre skydd mot intrång från obehöriga som vill kapa användarnamn och lösenord. Därför kommer du att få identifiera dig i två steg när du loggar in. Först fyller du i ditt användarnamn och lösenord (som tidigare) och därefter anger du en tillfällig kod. Koden genereras i en app – PointSharp – som du laddar ner till din mobil.

Med den uppdaterade VPN-tjänsten kommer din dator, då den är uppkopplad via VPN, fungera precis som den gör när du sitter på campus. All nätverkstrafik kommer gå igenom VPN-tjänsten till och från din dator i en så kallad VPN-tunnel. Det innebär att du identifieras som KI-anställd och får direkt tillgång till t.ex. elektroniska tidskrifter utan extra inloggning. Vill du nå privat nätverksutrustning hemma, t.ex. en extern lagringsenhet eller nätverksskrivare, behöver du stänga av VPN-tjänsten.

Mer information samt manualer finns här: http://ki.se/medarbetare/vpn-tjanst-for-distansarbete

Vid frågor kontakta Fixit, fixit@ki.se