Skip to main content

Translationell forskning gällande neurala barntumörer

Vi driver studier gällande embryonala barntumörer i sympatiska och centrala nervsystemet samt eicosanoiders tumörbiologiska betydelse.

Vi strävar efter ny målstyrd behandling av neuroblastom och medulloblastom baserad på biologisk förståelse. Vi driver kliniska pilotförsök samt leder och deltar i internationella samarbetsstudier.

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Per Kogner

Telefon: 08-517 735 34
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Per.Kogner@ki.se