Swedish Age Assesment Study, SAAS

Magnetröntgen, handled

Unga vuxna sökes till forskningsprojektet Swedish Age Assesment Study, SAAS

Bakgrund till studien

Varför genomförs detta forskningsprojekt?

Karolinska Institutet ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, genomföra en studie för att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökningar som metod för medicinska åldersbedömningar.

Med hjälp av magnetkamera kommer 960 barn och unga vuxna i åldern 14–21,5 år undersökas. Det är frivilligt att delta och undersökningen är ofarlig.

Syftet är att se om undersökning av knäled, fotled och handled i kombination eller var för sig med hjälp av magnetkamera kan ge en säker medicinsk åldersbedömning. Syftet med undersökningen är att se om personen är under eller över 18 år.

Ett delsyfte är att se om hypotesen att en kombination av flera undersökta leder där tillväxtzonen sluts vid olika tidpunkter ger en säkrare bedömning. Socialstyrelsen vill också se hur kön och uppväxtmiljö kan påverka slutningen av tillväxtzoner. Vi söker nu manliga deltagare i åldersintervallen 20-20,5 år och 21-21,5 år. För att kunna inkluderas i studien får du inte haft tidigare sjukdom som kan ha påverkat tillväxten eller ha en pågående läkemedelsbehandling mot kronisk sjukdom.

Var, När, Hur?

Var?

Studien omfattar ett besök på en av MR-enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller Huddinge och tar ca 1.5 timme.

När och Hur?

Vid besöket kommer du att få besvara ett antal frågor om din hälsa, din fysiska aktivitet samt din förälders utbildningsnivå. Vikt och längd kommer att mätas.

Vid själva magnetkameraundersökningen kommer du att föras in med fötterna först in i magnetkameratunneln, vilket innebär att den kroppsdel som man tar bilder på kommer vara placerad i mitten av magnetkameran. Detta innebär också att du inte kommer åka in med hela kroppen. Vi tar bilder på ditt knä, handled och fotled. Att utföra en magnetkameraundersökning är vanligt och används på de flesta sjukhus i Sverige. Det finns inga kända skador som kan inträffa i samband med en magnetkameraundersökning.

Efter färdig undersökning med magnetkamera är studien avslutad för deltagaren.

Intresseanmälan

Om du vill anmäla dig eller har frågor kring studien kan du kontakta KTA Prim via E-post eller telefon. En gåva i form av presentkort på biobiljetter lämnas efter avslutad undersökning.

Telefon: 08 – 517 782 19
E-post:  ktaprim.karolinska@sll.se

Nyheter

Studien är igång

Den 19/5 2017 undersöktes de två första deltagarna i SAAS studien i Blekinge. I Stockholm startade studien  efter sommaren och där undersöktes första deltagaren den 26/9-2017. Vi söker nu manliga deltagare i åldersintervallen 20-20,5 år och 21-21,5 år.

Partner & finansiärer

Projektet SAAS utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Socialstyrelsen. Projektet finansieras av Regeringen.

Kontakt

För mer information och/eller anmälan till forskningsprojektet vänligen kontakta:

Sjuksköterskor på Karolinska Trial Alliance:
Telefon: 08-517 782 19
E-post: ktaprim.karolinska@sll.se