Prat och sång för foster och nyfödda

Den 23 mars anordnades en konferens på Karolinska sjukhuset om betydelsen av att stimulera spädbarnshjärnan med prat och sång.

Professor Christine Moon från Seattle har visat att fostret lär sig uppfatta vokaler redan i fosterlivet. Hon fann att nyfödda svenska barn verkade känna igen uuu-ljud  bättre än amerikanska barn, som var mer vana att höra iiii-ljud än u-ljud som foster. Studien som publicerades i Acta Paediatrica uppmärksammades nyligen i New York Times (se länk nedan).

Att prata och sjunga för för tidigt födda barn i kuvös verkar vara särskilt viktigt, eftersom de inte längre ligger kvar i livmodern.

En annan deltagare i konferensen var Ulrika Ådén, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa som medverkar med föreläsningen "Parental singing for preterm infants: brain function and development".

Länkar

NeonatologiPediatrik