P-piller påverkar livskvalitén negativt

Publicerat 2017-04-19 09:40. Uppdaterat 2017-04-19 10:44This page in English

Livskvalitet och energinivå hos kvinnor som äter den vanligaste formen av p-piller påverkas ofta negativt.

Det visar en stor randomiserad, placebokontrollerad studie ledd av professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility.

Läs mer:

Länkar