Skip to main content

Organisation och ledning

Institutionen leds av en prefekt med stöd av en ledningsgrupp. Administrationen hanteras både på central nivå på institutionen och på de organisatoriska avdelningar som institutionen är indelad i.

Organisation

Organisationsstruktur KBH 2018

KBH:s organisationsschema i full storlek

Institutionsledning

Prefekt

Kristina Gemzell Danielsson

Telefon: 08-517 795 39
E-post: Kristina.Gemzell@ki.se

vice prefekt

Klas Blomgren

Telefon: 08-517 771 83
E-post: klas.blomgren@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se
Hjalmar Brismar Professor, avdelningschef
Petter Brodin Forskarassistent, avdelningschef
Eva Broström Docent, avdelningschef
Sven Bölte Professor, avdelningschef
Jan-Inge Henter Professor, avdelningschef
Angelica Lindén Hirschberg Professor, studierektor för forskarutbildning
Thomas Sejersen Professor, grundutbildningsansvarig (GUA)
Helena Lindgren Universitetslektor, avdelningschef
Tomas Wester Professor, avdelningschef
Ulrika Ådén Professor, avdelningschef