Organisation och ledning

This page in English

Institutionen leds av en prefekt med stöd av en ledningsgrupp. Administrationen hanteras både på central nivå på institutionen och på de organisatoriska avdelningar som institutionen är indelad i. 

Organisation

Organisationsstruktur KBH 2018

KBH:s organisationsschema i full storlek

Institutionsledning

Prefekt

Olle Söder

Telefon: 08-517 751 24
E-post: olle.soder@ki.se

vice prefekt

Klas Blomgren

Telefon: 08-517 771 83
E-post: klas.blomgren@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se

Hjalmar Brismar Professor, avdelningschef
Petter Brodin Forskarassistent, avdelningschef
Eva Broström Docent, avdelningschef
Sven Bölte Professor, avdelningschef
Kristina Gemzell-Danielsson Professor, avdelningschef
Jan-Inge Henter Professor, avdelningschef
Angelica Lindén Hirschberg  Professor, studierektor för forskarutbildning
Thomas Sejersen Professor, grundutbildningsansvarig (GUA)
Helena Lindgren Universitetslektor, avdelningschef
Tomas Wester Professor, avdelningschef
Ulrika Ådén Professor, avdelningschef