Obstetrik och Gynekologi

This page in English

Vi bedriver bland annat forskning inom området gynekologisk cancer, men även andra typer av sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor.

Forskningsområden Forskningsansvarig
Reproduktiv hälsa /Reproduktionsmedicin Kristina Gemzell Danielsson
Endokrinologi och metabolism Angelica Lindén Hirschberg
Virusrelaterad gynekologisk cancer Sonia Andersson
Gynekologisk cancer Miriam Mints
Klinisk obstetrik Lennart Nordström
GynekologiObstetrik