Skip to main content

Obstetrik och Gynekologi

Vi bedriver forskning inom området obstetrik och gynekologi vilket inkluderar reproduktiv hälsa, reproduktionsmedicin, reproduktionsendokrinologi, endometrios, cancer, graviditet och förlossning, men även andra typer av sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor

Forskningsområden Forskningsansvarig
Reproduktiv hälsa /Reproduktionsmedicin Kristina Gemzell Danielsson
Reproduktionsendokrinologi och metabolism Angelica Lindén Hirschberg
Virusrelaterad gynekologisk cancer Sonia Andersson
Gynekologisk cancer Miriam Mints
Klinisk obstetrik Lennart Nordström

Diczfalusy-föreläsningen

Varje år inbjuds en forskare med enastående forskning inom området Reproduktiv hälsa/Reproduktionsmedicin, att hålla den traditionsenliga Diczfalusy-föreläsningen vid Kvinnokliniken och tilldelas därmed Diczfalusy-medaljen.

Kontaktperson: Kristina Gemzell-Danielsson, Professor