NORDFERTIL Research Lab Stockholm

This page in English

NORDFERTIL logga

Läs mer om NORDFERTIL Research Lab Stockholm på vår engelska sida

Medarbetare

Gruppledare

Senior forskningsspecialist

Jan-Bernd Stukenborg

Telefon: 08-524 827 88
E-post: jan-bernd.stukenborg@ki.se

Medarbetare
Kirsi Jahnukainen, Visiting Prof, MD, PhD
Lena Sahlin, Associate Professor, PhD
Elisabeth Oliver, Postdok
Cecilia Petersen, MD, PhD
Luise Landreh, MD, PhD
Halima Albalushi, MD, PhD student
Magdalena Kurek, MSc, PhD student
Valentina Pampanini, MD, PhD student
Mari Wilhelmsson, MD, PhD student
Melanie Proganitsch-Korhonen, MD, PhD student (HUH)
Virpi Töhönen, anknuten
Lars Björk, anknuten

Tidigare medarbetare i gruppen
Ahmed Reda, från 2016 Post-Dok vid KU Leuven, Belgium
João Pedro Alves-Lopes, från 2018 Post-Dok vid Cambridge University, UK