NORDFERTIL Research Lab Stockholm

Läs mer om NORDFERTIL Research Lab Stockholm på vår engelska sida

Medarbetare i forskargruppen

Gruppledare

Forskare

Jan-Bernd Stukenborg

Telefon: 08-524 827 88
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jan-bernd.stukenborg@ki.se

Medarbetare
Kirsi Jahnukainen, Gästprofessor, MD, PhD
Lena Sahlin, Docent, PhD
Elizabeth Oliver, MSc, Postdok
Cecilia Petersen, MD, PhD
Luise Landreh, MD, PhD
Mari Wilhelmsson, MD, PhD
Magdalena Kurek, MSc, doktorand
Valentina Pampanini, MD, doktorand
Yanhua Cui, MSc, doktorand
Hajar Ali Mohammed Ba Omar, MSc, doktorand
Melanie Poganitsch-Korhonen, MD, doktorand (HUH)
Femke Harteveld, Master student (Erasmus program)
Virpi Töhönen, anknuten
Lars Björk, anknuten
Olle Söder, Prof em., MD, PhD (senior advisor)

Tidigare medarbetare i gruppen
Ahmed Reda, från 2016 Post-Dok vid KU Leuven, Belgium
João Pedro Alves-Lopes, från 2018 Post-Dok vid Cambridge University, UK
Halima Albalushi, från 2018 forskare vid the Sultan Qaboos University, Oman