Mödravårdsprojekt för gravida kvinnor som är födda i Somalia

Studie om mödravård för somaliska kvinnor i Sverige

Doktorand: Malin Ahrne

Studien är en så kallad «feasability study». Syften är att utveckla och testa en (delvis) ny modell av mödravård, i samarbete med barnmorskor och med somaliskfödda kvinnor. Gruppmödravård kan eventuellt vara en vårdform som kan skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik vård och indirekt bidra till förbättrad hälsa hos mammor och barn. ”Hooyo” betyder ”mamma” på somaliska.

Validering av ett psykometriskt instrument för att identifiera symptom på depression

Ansvarig forskare: Ewa Andersson

Syftet med studien är att validera översättningen av Edinburgh Postnatal Scale (EPDS) till somaliska. Detta psykometriska instrument har tidigare validerats för olika populationer, dock inte för somaliska kvinnor. Metoden är ”think aload” intervjuer.

Omvårdnad