Skip to main content

Läkarprogrammet på KBH

KBH ansvarar för utbildningen av studenter på läkarprogrammet inom pediatrik samt obstetrik & gynekologi i samarbete med övriga universitetssjukhus i Stockholm (Huddinge, Danderyd, Södersjukhuset).

Information om programmet (Utbildningsprogram - Läkarprogrammet)

Kontakt:

Aida Wahlgren, Temaordförande reproduktion och utveckling, Kursansvarig, Läkarprogrammet
Sonia Andersson, Momentansvarig, Obstetrik & Gynekologi, Läkarprogrammet
Elina Ampuja, Utbildningsadministratör
Ellinor Östensson Utbildningsadministratör