Kontakt KBH

Adress central administration:
Inst f Kvinnors och Barns Hälsa
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 8
171 77 Stockholm

Telefon:
Karolinska Universitetssjukhusets växel: 08-517 700 00
Karolinska Institutets växel: 08-524 800 00

länk till karta, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
länk till karta, Karolinska Institutet campus Solna

Kontakta och besök Karolinska Institutet

Ledning

Klas Blomgren

Vice prefekt

Sandra Brogårde

Administrativ chef