Skip to main content

Kontakt KBH

Adress central administration:
Inst f Kvinnors och Barns Hälsa
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 8
171 77 Stockholm

Telefon:
Karolinska Universitetssjukhusets växel: 08-517 700 00
Karolinska Institutets växel: 08-524 800 00

länk till karta, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
länk till karta, Karolinska Institutet campus Solna

Kontakta och besök Karolinska Institutet

Ledning

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Klas Blomgren

Vice prefekt
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Sandra Brogårde

Administrativ chef
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6