Kontakt KBH

This page in English

Institutionens lokaler är förlagda till flertalet adresser:

  • Central administration - Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 8
  • Avdelningen för obstetrik och gynekologi - byggnader C5 och Q2, Karolinska universitetssjukhuset Solna
  • Avdelningen för pediatrisk cell- och molekylärbiologi - Tomtebodavägen 23A (SciLifeLab)
  • Avdelningen för reproduktiv hälsa - Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A
  • Avdelningen för neuropsykiatri/KIND - Gävlegatan 22 B
  • Övriga Avdelningar - Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna

Adress central administration:
Inst f Kvinnors och Barns Hälsa
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 8
171 77 Stockholm

Telefon:
Karolinska Universitetssjukhusets växel: 08-517 700 00
Karolinska Institutets växel: 08-524 800 00

länk till karta, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
länk till karta, Karolinska Institutet campus Solna

Ledning

Prefekt

Olle Söder

Telefon: 08-517 751 24
E-post: olle.soder@ki.se

vice prefekt

Klas Blomgren

Telefon: 08-517 771 83
E-post: klas.blomgren@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se