KBH’s grupp för lika villkor

Institutionen övergripande mål inom detta område är att främja lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter samt att aktivt motverka diskriminering och trakasserier.

KBH ska vidare vara en god arbetsplats med bra arbets- och studiemiljö som skapar möjligheter till positiv utveckling och framgång och som präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetarna. Institutionen har fortsatt fokus på ledarskapets betydelse för en god utveckling i frågor om lika villkor. En jämn könsfördelning eftersträvas vid rekryteringar på alla nivåer.

KBH’s grupp för Lika Villkor arbetar med dessa frågor i förebyggande syfte.

Om du har tips eller idéer om vad du önskar att KBH’s Lika Villkor grupp lyfter och arbetar proaktivt med, vill vi gärna att du kontaktar någon av oss för att hjälpa oss få en bättre bild av behov och utmaningar.

Medlemmar i Lika Villkor gruppen

Angelica Lindén Hirschberg, Ordförande Angelica.Hirschberg.Linden@ki.se
Anna Sandberg Anna.Sandberg@ki.se

Länkar