Skip to main content

KBH har flyttat in i Bioclinicum

Den 20-21 mars flyttade merparten av den laborativa forskningen vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa till det nya forskningshuset Bioclinicum (U2).

Flytten till de nya moderna lokalerna innebär att institutionen kommer att få direktanslutning både till KI campus och Nya Karolinska.

Inflyttningen i det nya forskningshuset Bioclinicum på sjukhusområdet i Solna skulle ha påbörjats i januari. På grund av nätverksstörningar blev flytten framskjuten, men efter den nätverksuppgradering som gjorts har flytten nu kunnat genomföras.

Inflyttningen till de nybyggda lokalerna sker i två steg. Den 20-21 mars flyttade cirka 100 personer inom tre forskningsteman in på plan 6, 7, 9 och 10. Under perioden 14-25 maj flyttar resterande cirka 700 forskare inom fem områden in. Därefter är det nya forskningshuset igång och öppet för medarbetare, konferensgäster och besökare.