Föreläsningar och seminarier

Zoltan Nagy: Parametric MR Imaging of the Neonatal Brain

2015-10-2015:00 Koferensrummet, Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

Talare: Zoltan Nagy, University Hospital Zürich

Titel: Parametric MR Imaging of the Neonatal Brain