Konferenser och symposier

Symposium: Svensk abortlag 40 år

2015-11-2413:00 till 18:30 Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska InstitutetCampus Solna

Svensk abortforskning ökar global hälsa

Få saker har haft så stor betydelse för kvinnors hälsa och möjlighet att själva bestämma över sina liv, som tillgången till säker abort. Karolinska Institutet uppmärksammar att abortlagen fyller 40 år i år med ett symposium om vad lagen betytt för svensk forskning och hur den varit avgörande för utvecklingen av säker abortvård.

Välkommen till symposiet ”Svensk abortlag 40 år – Forskningsframgångar, abortpolitik och framtida utmaningar i Sverige och globalt”

Att ett universitet som Karolinska Institutet forskar kring abort betyder väldigt mycket i världen. Det menar Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset samt chef för Världshälsoorganisationens, WHO:s, samarbetscenter för reproduktiv hälsa.

– Det visar att det här är en viktig medicinsk fråga och att det finns ett akademiskt intresse för den. Det vi gör har betydelse för kvinnor i Sverige, men också för kvinnor i lågresursländer där konsekvenserna av bristen på säkra metoder blir värre, säger hon.

Det är viktigt att forskningsresultaten implementeras även globalt. Detta skulle kunna vara möjligt med relativt små medel med samordnade insatser. Mottot för hennes forskning är att den ska gälla ”from bench to bed to roadside – to the hands of women” och under symposiet berättar hon mer om hur kvinnor över hela världen kan få tillgång till säker abort. Pia Engstrand, Sida och Annette Aronsson, WHO-center, Karolinska Institutet, fördjupar det globala perspektivet och talar om vad som behövs göras för att påverka politiskt och för att förbättra vården. Tillgängligheten kan till exempel ökas om barnmorskor utför aborter i länder där det är svårt att komma i kontakt med läkare.

Att abort överhuvudtaget blir tillåten så att säkra metoder kan användas är en annan viktig politisk fråga. Varje år dör fortfarande ungefär 47 000 kvinnor av osäkra aborter, enligt WHO:s beräkningar. Birgitta Ohlsson (FP), riksdagsledamot, f.d. demokratiminister, samtalar med Veronica Palm (S) om hur svensk abortlagstiftning och politik kan användas i andra delar av världen.

Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU, är dagens moderator. Hon menar att abortmotståndet i Europa har blivit mer strategiskt på senare tid. Istället för att propagera för ett förbud mot abort försöker motståndare få igenom inskränkningar steg för steg.

Bakom en ökande andel tidiga aborter ligger utvecklingen av medicinsk abort med läkemedel. Idag är mer än åtta av tio aborter medicinska aborter. Den medicinska aborten bygger mycket på forskning från Karolinska Institutet och Marc Bygdeman, professor emeritus, var en pionjär inom området. Han ger en historisk tillbakablick av 40 år med svensk abortlagstiftning under symposiet.

– I Sverige får vi idag inte föra register över abortvård som man får göra med annan vård. Det gör det svårare att följa upp och utvärdera vårdens kvalitet. Patientregister är tillåtna för all annan vård i Sverige och är något som är på gång även för abortvård. Det är viktigt för att säkerställa en jämlik abortvård av hög kvalitet, säger Elin Larsson, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och en av arrangörerna av symposiet.

Programmet för symposiet

Läs även en artikel om abort, forskning och politik, från Karolinska Institutets populärvetenskapliga magasin Medicinsk Vetenskap: Säker abort räddar kvinnors liv.

För frågor, kontakta:
Forskare Elin Larsson
Tel: 070-273 56 09
E-post: elin.larsson@ki.se