Konferenser och symposier

Stamceller 2015

2015-01-2113:00 till 17:15 Nobel Forum, Nobels väg 1Campus Solna

Har nya forskningsfynd lett till ett behov av att uppdatera regelverket?

Program

13:00 Välkommen
Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet

13:05 Introduktion
Stamcellernas etik; Ordf: Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd, SMER

13:20 Öppningsanförande 
Hur är stamceller speciella? Göran Hermeren. Lunds Universitet

13:50-15:10 Nya stamcellsfynd: Ordf. Malin Parmar, Lunds Universitet
13.50 Källor till stamceller. Anna Falk, Karolinska Institutet
14.10 Nervceller från iPSC/hESC. Malin Parmar, Lunds Universitet
14.30 Könsceller från iPSC/hESC. Jan-Bernd Stukenborg, Karolinska Institutet
14.50 Mesenchymala och blodstamceller. Katarina LeBlanc, Karolinska Institutet

15:10 Paus med kaffe

15:35-16:05 Nuvarande regelverk
15.35 Elisabeth Rynning, Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
15.55 När behövs tillstånd från Läkemedelsverket? Ann Marie Janson Lang, Läkemedelsverket

16:05-17:15 Öppen diskussion
16.05 Moderator Peter Sylwan, författare, vetenskapsjournalist
17.05 Summering: Nils-Eric Sahlin, Lunds Universitet / Vetenskapsrådet

Registering via email till Anita.Edholm@ki.se före 5 januari 2015. Antalet platser är begränsat.
Arrangörer: Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet, och Nils-Eric Sahlin. Lunds Universitet. Finansierat av Vetenskapsrådet.

Stamceller