Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Tommy Stödberg

This page in English
2017-09-2510:00 Konerensrummet Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

En populationsbaserad studie av orsaksfaktorer, symtombild och prognos vid epilepsidebut under de två första levnadsåren

Huvudhandledare: Professor Anna Wedell, Karolinska Institutet

Sakkunniga

  • Professor Marie-Louise Bondeson, Uppsala universitet
  • Docent Ingrid Olsson, Göteborgs universitet
  • Professor Thomas Sejersen, Karolinska Institutet