Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Sahar Salehi

This page in English
2018-03-1912:00 Kvinnohälsan KS, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Robot assisted lymphadenctomy and sentinel node biopsy in high risk endometrial cancer

Huvudhandledare: Henrik Falconer, Karolinska Institutet

Sakkunniga: