Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Johan Hamrin

2015-12-1614:00 Lilla Salen Q3:01 (Elevhemmet)Astrid Lindgrens barnsjukhus

Viral Respiratory Tract Infections in Children

Huvudhandledare: Anna Nilsson

Sakkunniga

  • Professor Robert Harris, Karolinska Institutet
  • Ph.D Markus Moll, Karolinska Institutet
  • Ph.D Charlotte Palme-Kilander, Karolinska Institutet