Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Igor Govorov

2016-05-0213:30 Biblioteket, plan 5, C1:05Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Von Willebrand's disease in women: Heavy menstrual bleeding and obstetrical bleeding

Huvudhandledare: Universitetslektor Miriam Mints, Karolinska Institutet

Sakkunniga

  • Docent Konstantin Svechnikov, Karolinska Institutet
  • Professor Angelica Linden Hirschberg, Karolinska Institutet
  • PhD Liljana Kocoska-Maras, Uppsala universitet