Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Felicia Nordenstam

2016-10-1914:00 Konferensrummet, Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

Kardiovaskulära effekter av prenatal nikotinexponering

Huvudhandledare: Ronny Wickström, Karolinska Institutet

Sakkunniga:

Hans Gilljam, Professor, Karolinska Institutet
David Ley, Professor, Lunds universitet
Mats Mellander, Docent, Sahlgrenska akademien