Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Eva Åndell Jason

2017-04-2709:30 Konferensrummet, Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

Epidemiologiska studier av epilepsi hos barn: Incidens, etiologi, komorbiditet, syndromutveckling och behandlingsresultat

Huvudhandledare: Kristina Tedroff, Karolinska Institutet

Sakkunniga:

  • Catarina Almqvist Malmros, Karolinska Institutet
  • Tove Hallböök, Göteborgs Universitet
  • Eva Serlachius, Karolinska Institutet