Föreläsningar och seminarier

Föreläsning: Neuroarcheology and neuropediatric diseases

2015-09-2316:15 Nanna Svartz Auditorium, (aulan vid huvudentrén)Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Talare: Yehezkel Ben-Ari, INMED/INSERM, Marseille, Frankrike

Titel: Neuroarcheology and neuropediatric diseases